PROČ SE PRAHA JMENUJE PRAHA

„Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká…“

Myslím, že pověst o kněžně Libuši a založení PRAHY znají všichni.

Zda kněžna Libuše žila, zůstane asi navždy otázkou, ale mně se ta pověst vždycky moc líbila. Libuše stojí na ostrohu nad řekou, dívá se k jejímu ohybu (jen tak náhodou ohyb řeky vytváří písmeno P) a má jedno ze svých vidění. Zlaté, stověžaté město nad Vltavou.

A tak vyšle družinu mužů jí poddaných na ono místo, aby hledali starce, který si právě dělá práh pro svůj nový dům. A podle toho prahu nakonec bude pojmenováno i město. Protože před nízkým prahem se i hlavy korunované musí poklonit.

Tak nějak se o tom dočteme ve Starých pověstech českých. Krásné, vzletné, poetické.

Takže jméno PRAHA by bylo jakousi odvozeninou  od slova práh.

Výkladů o původu jména PRAHA  je ale  mnohem víc a svou teorii si může vybrat každý sám.

Mně osobně  se líbí ta, že jméno našeho hlavního města souvisí s jinými prahy. Jednak  se tak říká nerovnostem terénu  nad řekou,  jednak se prahy nazývají i nízké peřeje přímo na řece. Nabízí se  tady archaický  výraz PRAG.  Když projíždívám autobusem přes Jiráskův most a dívám se na řeku, obvykle o tom mluvím.

Na kněžnu  Libušu ale taky  nezapomínám.  Trocha romantiky nikdy neuškodí.

A když jsme u té romantiky, taky trochu esoteriky. Ta k Praze neodmyslitelně patří. Podle některých milovníků věcí okultních se jedná o jiný práh. O jakýsi pomyslný práh, který kdesi v místech dnešní Malé Strany spojuje svět náš se světy pod námi a nad námi.

Řekněme třeba  jakési propojení dimenzí. Údajně zde někde v hluboké jámě hoří věčný oheň, který všechny tyto tři dimenze propojuje.

Další, novější teorie je, že město bylo založeno na vyprahlém místě.

Jako tu nejpravděpodobnější teorii udávají mnozí historici ovšem tu, že jméno PRAHA  pochází ze slova pražit. Co že se to pražilo? Na posvátném ohni z nedozralých zrn se v pražnici jako obětiny pražilo obilí. Pražnice byly nehluboké nádoby z hlíny.

Tento pohanský rituál obětování byl známý už u mnoha pravěkých skupin obyvatelstva po celé Evropě. Slované byli převážně zemědělci  a to tuto teorii podporuje.

Nu a když už jsme u výkladu slova PRAHA, tak se podíváme na tu řeku plnou prahů, které možná daly jméno městu.

VLTAVA je slovo keltského původu. A znamená něco jako divoká voda.