Zásady práce s vašimi údaji

Jsem Anna CYMBALISTA, se sídlem podnikání Podvinný mlýn 2349/34, 190 00 Praha 9 Libeň, IČO 40863310

Provozuji e-shop (mimojiné) na svých webových stránkách www.annacymbalista.cz 

Pro prodej zboží či poskytování služeb a provoz mých webových stránek zpracovávám některé osobní údaje. 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). ("GDPR"). 

I. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře 

Pokud poptáváte mé produkty a služby, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji, které mi sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: Jméno a příjmení a emailová adresa. 

Z jakého důvodu? 

Kontaktuji vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží či služeb. 

Na základě jakého právního důvodu? 

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR - jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost. 

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat? 

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budu zpracovávat nejdéle 3 roky od naší poslední komunikace. 

B. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PŘÍPADĚ NÁKUPU 

Pokud u mne nakoupíte, budu pracovat s údaji, které mi vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: Jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, ev. fakturační údaje vaší firmy. 

Z jakého důvodu? 

Osobní údaje potřebuji zpracovat, abych splnila naši smlouvu - dodala vám moje zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budu také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budu dále zpracovávat pro splnění mých povinností, které mi plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely,  případně pro vyřízení reklamací.

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracovávám?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b ) GDPR - plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - plnění mé právní povinnosti.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 3 roky od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

C. NEWSLETTERY (OBCHODNÍ SDĚLENÍ )

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste mi to při nákupu, použiji vaši emailovou adresu pro rozesílku novinek.

Na základě jakého právního důvodu? 

Umožňuje mi to ust. $ 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste mi to při nákupu nezakázali. 

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat? 3 roky od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu anna@annacymbalista.cz

II. KDO SE K DATŮM DOSTANE ? 

Vaše data zůstanou u mě. Přesto pro mě pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že mi pomáhají s chodem mého e-shopu. Jsou to:

- provozovatel e-shopové platformy Shoptet????

- poskytovatel e-mailingové služby Smart Emailing

Vaše osobní data se tedy dále mohou dostat k těmto subjektům. 

Osobní data zpracováváme pouze na území Evropské unie. 

 

iii. Co byste měli vědět

Nemám jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování. 

Pokud byste měli k osobním údajům nějaké dotazy, kontaktujte mě na e-mailové adrese anna@annacymbalista.cz.

IV. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jak vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování. Můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požaovat po mně v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud. 

Tyto podmínky jsou účiné od 22.7. 2021

Vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa) jsou u mě v bezpečí a budu (Anna Cymbalista Podvinný mlýn 2349/34, Praha 9, 190 00, Libeň,  IČO: 40863310)  je zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.